Slamsugning/ADR-transporter

  • BS Sanering  hjälper dig att slamsuga brunnar och tankar, pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.
  • Vi har kunnig och utbildad personal samt specialfordon för transport av farligt avfall.