Högtryckspolning

  • Har du problem med ditt avlopp.
  • Vi hjälper dig.

Vi har olika prestanda på fordonen beroende på vilket arbete som krävs.

Vi kan spola och rensa rent från slam, fett och har du fått in rötter i ledningen rotskär vi när vi är på plats.

När ledningen är full av fett använder vi vår combibil med hetvatten.

Fettavskiljare till restauranger tar vi hand om och spolar samtidigt rent för bättre funktion.

 

Vi kan spolning av köksavlopp och avloppsledning, stamspolning i fastigheter och hyreshus samt rotskärning.