Om företaget

  • BS Sanering AB har sitt huvudkontor i Avesta.
  • Våra kunder är privatpersoner/föreningar, små och stora företag samt kommuner.
  • Miljön är viktig både den inre och den yttre. Vi ser ett tydligt samspel mellan att minska miljöpåverkan genom att byta ut äldre fordon mot nya. Samtidigt underlättar den nya tekniken för vår personal i sitt dagliga arbete.
  • Specialutrustning som sond, fastighetskamera och rotskärare är exempel på utrustning som vi använder vid behov.
  • 2012 införde vi alkolås i samtliga fordon.