Miljöpolicy

BS Sanering skall arbeta med inre och yttre miljö avseende arbetets utförande samt miljöhänsyn i varje enskild fall.
BS Sanering skall följa gällande lagkrav och förordningar samt övriga krav som berör vår verksamhet.
Vi skall förebygga utsläpp och förorening av luft, vatten och mark genom att utveckla rutiner för övervakning av detta.