Filmning

Har du återkommande problem med ditt avlopp?

Det händer inte allt för sällan att fastighetsägare har återkommande problem med stopp i sitt avlopp.
Det kan vara fett eller rötter i ledningen, förskjutningar eller i värsta fall  trasig ledning. Vi har en enkel utrustning för ockulär kontroll.
Samt en mer avancerad filmbuss för rörinspektion för inspelning och dokumentation.
Vi utför även rörinspektion inför en kontrollbesiktning.
Vi kan även utföra inspektion för en försäkringsfråga.
BS Sanering är medlem i Sveriges TV- inspektionsföretag STVF.